VOL191大白兔emma首套写真38P大白兔emma魅妍社

VOL191大白兔emma首套写真38P大白兔emma魅妍社

伤寒中风,医反下之,其人下利,日数十行,谷不化,腹中雷鸣,心中痞□而满,干呕,心烦不得安,医见心下痞,谓病不尽,复下之,其痞益甚,此非结热,但以胃中虚,客气上逆,故使□也,甘草泻心汤主之。桂枝得人参,大气周流,气血足而百骸理;人参得桂枝,通内联外,补荣阴而益卫阳,表虚身疼未有不愈者也。

程应旄曰:按陷胸条曰:心下痛按之石□。小便难者,以汗漏不止,必亡阳、亡津液。

脉弦少阳之脉,两□拘急,少阳之证;误下邪陷少阳,法当从少阳治也。一人淋,素不服药,余教以专啖粟米粥,绝他味,旬余减,月余痊,此五谷治病之理。

 故麻、葛、青龙发汗诸剂,咸用之也。 黄芩因附子而更李中梓曰:以三黄之苦寒,清中济阴,以附子之辛热,温经固阳。

若汗多,微发热恶寒者,外未解也,其热不潮,未可与承气汤。适寒温服,啜热稀粥以助药力,欲使谷气内充,易为酿汗也。

浓养之人,酒后多此,而苦痰为病者,十常八九也。答曰:虽得之一日,恶寒将自罢,即太阳病当恶寒,阳明病当恶热。

Leave a Reply