No3980模特苏小曼babyface私房轻透迷人连体衣秀完美身材迷人诱惑写真64P苏小曼秀人网

No3980模特苏小曼babyface私房轻透迷人连体衣秀完美身材迷人诱惑写真64P苏小曼秀人网

盖干姜、白术滞故耳。烦渴者,吐泻后津竭也,止渴汤、增损缩脾饮、茯苓泽泻汤、小麦门冬汤。

服药不受,额汗,肢冷振战,心烦,坐卧不安,此中气亏,不能胜药也,名药烦。若跌打损伤,瘀血凝滞,致气不行,而大小便不通者,破瘀导滞为主。

一曰伏尸∶隐伏五脏,积年不除,未发如无病患,发则心腹刺痛,胀满喘急。战而厥回无汗者,真阳尚在,表气枯涸也,可使渐愈。

虚喘之状,气少而不续,慌张短怯,声低息微,皇皇然若气之欲断。下泄,上吐痰,皆不已,为上下俱脱,死。

然苟非兼湿,则诸利水之品,反足以耗竭肾水,致损两目,慎之。 渴者,盖皮水亦有浅深之分,深而近里,亦足以抑遏阳气,不化津液,故渴也。

有里证,时当盛暑,宜白虎汤。 有不治而气复自苏者。

Leave a Reply