No2797嫩模九千柒柒飒爽率性西装主题半脱露性感内衣秀苗条身材写真8P九千柒柒秀人网

No2797嫩模九千柒柒飒爽率性西装主题半脱露性感内衣秀苗条身材写真8P九千柒柒秀人网

此肝经风热脾土受克也,用参术柴一小儿三岁患急惊,面赤发热,作渴饮冷,用泻青丸一服,热衰大半。用四物加柴胡、防风,又用加味逍遥散加熟地黄以清肝热,生肝血;再用地黄丸滋肾水以生肝木,母子俱安。

此禀命门火衰,不能温蒸中州之气,故脾胃虚寒也,用八味丸、补中益气汤而愈。 四物汤治血虚发热烦躁,或晡热作渴,头目不清,若因脾虚不能生血者,用四君子汤。

每服五十丸,食后薄荷汤下。 一小儿患痢,口干发热,用白术散煎与恣饮,时以白术散送香连丸而安。

若颏间微赤,乃膀胱阳虚,阴无所化,用六味地黄丸。脾肺虚而外邪所乘者,用钩藤饮。

用四君、升麻、柴胡、钩藤钩一剂,脉至随愈。后左眉上结一核,如豆许渐大如栗,腐而作痛,此肝经火燥而血病也,用加味逍遥散,月余腐肉自脱,一小儿十三岁,目久痛,渐生青绿翳,后赤烂,左关脉弦数,用九味芦荟丸、加味逍遥散而愈。

诊其乳母,左关脉弦数,左胁作痛,遇劳则遍身瘙痒,遇怒则小便不利,此因肝经血虚,郁火所致也。朝用地黄丸加五味子,夕用补中益气汤,其泻顿止,却专服前丸,不两月声亮而愈。

Leave a Reply